Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32612
Title: Побудова мікроциклів швидкісно-силової підготовки студентів І-ІІ року навчання спортивної спеціалізації "футзал".
Authors: Дейнеко, Ігор Володимирович
Шип, Лілія Олександрівна
Коротя, Володимир Владиславович
Keywords: футбол
студенти
тренування
підготовка
мікроцикли
футбол
студенты
тренировки
подготовка
микроциклы
football
students
training
preparation
microcycles
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет, 2017
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 2(11). – С. 44-47.
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія.;Випуск 2(11)
Abstract: В статті розглянуто закономірності структуризації і динаміки прояву швидкісно-силових якостей студентів футболістів. Зроблено аналіз впливу тренувальних навантажень. З’ясовано, що під час планування тренувального процесу при підготовці молодих футболістів можна рекомендувати навантаження малого обсягу, з різною тривалістю серій вправ, навантаження середнього обсягу.
В статье рассмотрены закономерности структуризации и динамики проявления скоростно-силовых качеств студентов футболистов. Сделан анализ влияния тренировочных нагрузок. Выяснено, что во время планирования тренировочного процесса при подготовке молодых футболистов можно рекомендовать нагрузку малого объема, с разной длительностью серий упражнений, нагрузки среднего объема.
Conformities to law in the structure and dynamics of display of speed-power qualities of students of footballers are considered in the article. The analysis of influence of the training loading is done. It is found out, that during planning of training process at preparation of young footballers it is possible to recommend loading of small volume, with different duration of cerouss of exercises, loading of middle volume.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32612
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.