Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32585
Title: Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Архипов, Олександр Євгенійович
Дрейс, Юрій Олександрович
Keywords: Національна безпека, державна таємниця, інформаційна безпека, оцінювання шкоди, секретна інформація, методологія.
Issue Date: 2014
Publisher: Національна академія Служби безпеки України, 2014.
Citation: Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: Монографія / О.Г. Корченко, О.Є. Архипов, Ю.О. Дрейс. – К.: наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. – 332 с.
Abstract: Охорона державної таємниці є окремим сегментом національної безпеки України, визначеним чинною політикою інформаційної безпеки, де одним із основних її положень є виділення окремої категорії відомостей, що складають державну таємницю. Дана процедура пов’язана з аналізом і оцінкою важливості секретної інформації саме у контексті загроз національній безпеці України та можливої шкоди від їх реалізації. Існуюча процедура визначення цієї шкоди базується на емпіричних підходах, яким властивий високий рівень суб’єктивізму та низька точність отриманих результатів. Тому актуальною є задача розроблення науково обґрунтованої методології оцінювання шкоди, заподіяної витоком секретної інформації, зокрема моделей, методів, критеріїв і систем, що застосовуються для цього і врахувати існуючі в цій сфері напрацювання, що базуються на осмисленні багаторічного позитивного досвіду у сфері охорони державної таємниці. Розглянуті нормативно-правові та соціально-організаційні аспекти охорони державної таємниці, проведено критичний аналіз чинних методичних настанов, рекомендацій та процедур оцінювання можливої шкоди у разі розголошення державної таємниці або втрати її матеріальних носіїв, запропоновано оригінальні експертно-аналітичні підходи до визначення цінності секретної інформації та обсягів втрат у разі її витоку. Видання призначене для фахівців сфери забезпечення охорони державної таємниці, студентам, аспірантам, здобувачам, науковцям, викладачам, які надають послуги за освітніми напрямами, пов’язаними з забезпеченням національної та інформаційної безпеки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32585
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти
Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оцін. шкоди нац. безп. Укр.pdfОцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.