Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32583
Title: Прикладна криптологія: системи шифрування
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Сіденко, Володимир Павлович
Дрейс, Юрій Олександрович
Keywords: Криптологія, криптографія, криптоаналіз, шифр, атака, шифрування, розшифрування.
Issue Date: 2014
Publisher: Державного університету телекомунікацій, 2014.
Citation: Прикладна криптологія : системи шифрування : підручник / О. Г. Корченко, В. П. Сіденко, Ю. О. Дрейс. – К. : ДУТ, 2014. – 448 с.
Abstract: Підручник містить загальні відомості: про основи криптології, криптографії та крип- тографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чи- сел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформа- ції в інформаційно-телекомунікаційних системах; а також приклади з розв’язками, конт- рольні завдання з відповідями на них та авторські комп’ютерні програми з візуалізацією процесів криптографічного шифрування та перетворення на компакт-диску. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» в галузі знань «Інформаційна безпека».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32583
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти
Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПК_системи шифрування.pdfПрикладна криптологія: системи шифрування10.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.