Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32329
Title: ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Економічна ефективність, ефективність соціального управління, критерії ефективності соціального управління.
Issue Date: 17-May-2008
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 24.04.2008 р. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 16,04. Ум. фарбо-відб. 16,16. Обл.-вид. арк. 17,25. Тираж 80 прим. Замовлення 447
Series/Report no.: Замовлення 447;
Abstract: В основі соціальної лежить економічна ефективність, але і соціальна має реальний зміст, оскільки на практиці активно впливає на продуктивність праці та її результативність. Наразі, провівши розрахунок показників ефективності соціального управління підприємством за двома науковими підходами, керівництво буде спроможне більш точно, оцінити отримані результати, а також дасть можливість перейти до проектування моделі ефективної діяльності торговельних підприємств.
Description: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – С. 39–40.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32329
ISBN: 966-629-338-2
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_КНТЕУ 08.pdfВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ80.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.