Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32327
Title: СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Other Titles: SOCIAL MANAGEMENT IN SPHERE OF TRADE
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальна політика, соціальна сфера, соціальне управління, соціальні фактори.
Issue Date: 2005
Publisher: Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України
Citation: Здано до набору 23.05.2005 р. Підписано до друку 01.06.2005 р. Формат 64x80 1/8. Ум.-друк. арк. - 32,2. Обл.-вид. арк. 40,45. Наклад - 300 прим. Замовлення № 640
Series/Report no.: Замовлення № 640;
Abstract: В даній статті на основі концептуального підходу нами визначено принципи, що є необхідними при побудові нової моделі цілеспрямованої соціальної політики. Сформульовано структуру концепції удосконалення системи соціального управління в сфері торгівлі.
Description: Вісник Полтав. ун-ту спожив. кооп. України. – 2005. – № 1 (15). – С. 157–159.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32327
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyavskiy_stattya 05.pdfСОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ152.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.