Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32013
Title: Қолданбалы криптология: шифрлау әдістері
Authors: Корченко, Александр Григорьевич
Сиденко, Владимир Павлович
Дрейс, Юрий Александрович
Алимсеитова, Жулдыз Кенесхановна
Keywords: криптография
Issue Date: 2016
Publisher: Университеттің Ғылыми-әдістемелік кеңесі оқулық ретінде ұсынған, Алматы
Citation: Қолданбалы криптология: шифрлау әдістері: Оқулық. – Алматы: Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 2016. – 500 б.
Abstract: Оқулыққа жалпы мәліметтер кіреді: криптология, криптография және криптографиялық талдау негіздері; дәстүрлі тарихи ауыстыру және алмастыру шифрлары; блокты және құрамдас шифрлар және оларға шабуылдар; ағынды шифрлар және псевдокездейсоқ сандар генераторлары; криптографиялық түрлендіру және шифрлау стандарттары; блокты симметриялық криптографиялық алгоритмдер; ақпараттық-коммуникациялық жүйелерде деректердің конфиденциалдығын камтамасыз ету үшін қолданатын шифрлаудың симметриялық және асимметриялық криптографиялық жүйелерін құрастыру принциптері, сонымен қатар шешімдері бар мысалдар, бақылау тапсырмалары жауаптармен. Оқулық "Ақпараттық қауіпсіздік" білімдер аймағында оқитын жоғары оқу орындарының бакалаврлар, магистранттар, докторанттарына арналған. Оқулық Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің және Украинаның Ұлттық авиациялық университетінің авторлық ұжымымен ынтымақтастық туралы Мемарандумға сәйкес дайындалған.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32013
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти
Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Қолданбалы криптология шифрлау әдістері.pdfҚолданбалы криптология шифрлау әдістері12.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.