Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31705
Title: ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Other Titles: CREATIVE THINKING AS A KEY FOR INNOVATION ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
Authors: Шепута, Микола Миколайович
Keywords: Творчість, творче мислення, інновація, економічний ефект, підсистема мотивації, конкурентоспроможність, персонал, соціально-економічний ефект.
Creativity, creative thinking, the innovation, the economic effect, the motivation subsystem, competitiveness, personnel, the socio-economic impact.
Issue Date: 6-Oct-2017
Publisher: Наукова ініціатива «Універсум»
Citation: Підписано до друку 07.10.17. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-17. Вид. № 64/ІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-17. Вид. № 64/ІІ;
Abstract: В даній роботі розглянутий взаємозв’язок творчого мисленняnпрацівників з інноваційною діяльністю, як складової економічного розвитку підприємства, а також проведений аналіз поняття «творчості». Досліджено залежність процесу творчого мислення працівників від підсистеми мотивації праці персоналу.
Description: Економіка та менеджмент неприбуткових організацій : матеріали XІ міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 72-75.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31705
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шепута тези.pdfТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ941.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.