Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31676
Title: Загальна теорія політики
Authors: Герасимчук, Таміла Федорівна
Киридон, Алла Миколаївна
Троян, Сергій Станіславович
Issue Date: 2017
Publisher: Кондор-Видавництво
Citation: Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики: Навчальний посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 266 с.
Abstract: Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії міжнародних відносин. Навчальний посібник структурно складається із вступу і трьох розділів, які включають 10 тем. Він забезпечений питаннями для контролю знань і самостійної роботи, тематикою семінарських занять, ділових ігор, диспутів, тренінгів і круглих столів, темарієм курсових (кваліфікаційних) робіт, а також переліком рекомендованих джерел і літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, у тому числі насамперед тих, які навчаються за напрямками підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Соціологія», «Державне управління» та «Історія».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31676
Appears in Collections:Підручники та посібники кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4___ПIДРУЧНИК-ТЕОРIЯ-ПОЛIТИКИ.doc1.23 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.