Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31484
Title: Аналіз стану захисту персональних даних в державних інформаціних системах
Other Titles: Анализ состояния защиты персональных даных в государственной информационной системы
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Keywords: персональні дані, інформаційні системи, конфіденційна інформація.
Issue Date: 19-May-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, Київ 2014
Citation: Ю. Дрейс, "Аналіз стану захисту персональних даних в державних інформаціних системах": зб. тез 6-ї міжнарод. науково-практичної конференції 19-20 травня 2014, Київ 2014, С. 335 -336.
Abstract: За результатами проведеного аналізу сформовано перелік проблем та недоліків у сфері захисту персональних даних, а саме: суттєве відставання у впровадженні норм міжнародного права у даній сфері; відсутність чіткої конкретизації і гармонізації окремих понять та визначень; наявність лише єдиного виду автоматизованої обробки персональних даних (бази даних); не визначені способи передачі бази персональних даних для їх обробки та захисту третім особам; відсутні державні гарантії та механізми захисту при обробці бази персональних даних в ІС; не обґрунтовані підстави для надання згоди на обробку персональних даних та можливі наслідки у разі відмови; неналежне інформування власника у яких базах обробляються його персональні дані та порядок їх можливого видалення тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31484
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.pdfАНАЛІЗ СТАНУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ7.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.