Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-11-29T14:27:05Z-
dc.date.available2017-11-29T14:27:05Z-
dc.date.issued2016-11-17-
dc.identifier.citationПідписано до друку 15.11.16. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 124-16. Вид. № 11/ІVuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31339-
dc.descriptionФінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, 2016. – С. 11-12.uk_UA
dc.description.abstractУ умовах загострення кризи в економіці України, існує необхідність в інструментах, які зможуть допомогти організаціям стати більш ефективними. Безперервні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів суттєво впливають на діяльність суб’єктів господарювання. Для становлення інноваційної економіки потрібно систематично вносити зміни до своїх стратегії і тактики.uk_UA
dc.description.sponsorshipХарківський торговельно-економічний інститут КНТЕУuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 124-16. Вид. № 11/ІV;-
dc.subjectБезперервна оптимізація, бізнес-процеси, інноваційна економіка.uk_UA
dc.titleБЕЗПЕРЕРВНА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityЕкономічні наукиuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези.pdfБЕЗПЕРЕРВНА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ190.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.