Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : [118] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 118
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ОБРАЗНОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮСидорук, Ганна; Шевченко, Марія
2017ТРАНСФОРМАЙЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД НАЗВ АНГЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВСидорук, Галина; Ханча, Алевтина
2017СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІСидорук, Галина; Стецюк, Наталія
2017ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ АРТИКЛІВ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯСидорук, Галина; Петрушко, Христина
2017ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ ТА АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ГАЛУЗЕВІЙ ТА ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІСидорук, Галина; Ніколаєнко, Анастасія
2017ОСОБЛИВОСТІ КІНОТЕКСТУ ЯК ОБ’ЄКТУ ПЕРЕКЛАДУСидорук, Галина; Гальков, Ігор
2017ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АГРАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇСидорук, Галина; Вовкогон, Юлія
2017ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙСидорук, Галина; Балас, Марина
2017МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮСидорук, Галина; Андрійчук, Світлана
2017ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВСидорук, Галина; Андреєва, Дар’я
2017РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗСенчина, Наталія
2017ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ФАХОМСабітова, Алла Павлівна; Ткаченко, Анна
2017ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВСабітова, Алла Павлівна; Зіненко, Ольга
2017АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ТА ПОШУКИ ЇХ ВИРІШЕННЯСабітова, Алла Павлівна; Гензель, Марина
2017РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МІЖМОВНОГО КОМПАРАТИВНОГО ПІДХОДУРужин, Катерина
2017ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗАРешетникова, Валентина
2017СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФАХІВЦЯМ АВІАЦІЙНОГО НАПРЯМКУРебрій, Інна; Савченко, Ольга
2017МЕДИЧНА АБРЕВІАТУРА ТА АСПЕКТИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ (НА ОСНОВІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)Полюк, Ірина; Петрова, Олександра
2017МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ МОЛОДШИХ КУРСІВПодосиннікова, Ганна; Мельник, Євгенія
2017СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ РОМАНУ ГАРПЕР ЛІ «ВБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА»Плетенецька, Юлія; Бойко, Ірина
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 118