Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31167
Title: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ З РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний капітал, потенційно-існуючі блага, капіталізація.
Issue Date: 17-May-2006
Publisher: Київський національний торговельно-економічний університет
Citation: Підписано до друку 06.05.06. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 21,73. Ум. фарбо-відб. 21,85. Обл.-вид. арк. 23,37. Тираж 100 прим. Замовлення № 515.
Series/Report no.: Замовлення № 515.;
Abstract: Отримувані позитивні та негативні результати господарської діяльності підприємства і обсяги можливостей зміни вартості кожного виду капіталу, у тому числі і соціального, є взаємозалежними і взаємообумовленими.
Description: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – С. 27–29.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31167
ISBN: 966-629-227-0
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ З РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА291.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.