Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31141
Title: РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: DEVELOPMENT OF PROGRAM OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC POTENTIAL OF TADE ENTERPRISE
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Стратегічний потенціал
Strategic potential
Issue Date: 27-Apr-2011
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Підписано до друку 11.04.11. Формат 60x84. Друк RISO. Ум. друк. арк. 27,09. Наклад 100 прим. Замовлення № 11/04/01.
Series/Report no.: Замовлення № 11/04/01.;
Abstract: В статті розроблено план розвитку стратегічного потенціалу торговельного підприємства. За допомогою методу Дельфі та експертного оцінювання визначено рівень готовності досліджуваних торговельних підприємств до змін. Розрахунки показали, що підприємства готові до змін, результатом реалізації програми розвитку стратегічного потенціалу стане підвищення рівня стратегічного потенціалу досліджуваних торговельних підприємств.
Description: Ділове та державне адміністрування : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Луганськ – Слов’янськ : Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля., 2011. – С. 31–36.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31141
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези.pdfРОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА606.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.