Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31132
Title: РОЗВИТОК КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Розвиток кар’єри, навчання працівників, організаційно-розпорядчий документ.
Issue Date: 29-Oct-2012
Publisher: ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Citation: Підписано. до друку 10.10.2012. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк на дуплікаторі. Тираж 120 прим. Замовлення № 1210-03.
Series/Report no.: Замовлення № 1210-03.;
Abstract: Темпи змін ціннісно-мотиваційних орієнтирів суспільства істотно випереджають темп адекватних змін у технології управління, що створює певний розрив між уявленнями про кар’єру, спонукальними причинами кар’єрного зростання і способами управління нею на торговельному підприємстві.
Description: Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – О. : Фенікс, 2012. – С. 159–161.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31132
ISBN: 978-966-438-621-7
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_ОНАХТ 12.pdfРОЗВИТОК КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА211.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.