Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30692
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОргєєва, Світлана Володимирівна-
dc.contributor.authorХачатрян, Вікторія Вікторівна-
dc.date.accessioned2017-10-11T20:25:39Z-
dc.date.available2017-10-11T20:25:39Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationВісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 1(10). – С.102-107.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30692-
dc.description.abstractВ роботі піднімається актуальне питання відповідальності студентів за власне здоров’я в контексті готовності майбутнього фахівця до особистого здоров’язбереження. Визначено сутність відповідальності студентів за власне здоров’я, її структура, зміст і форми прояву.uk_UA
dc.description.abstractВ работе поднимается актуальный вопрос ответственности студентов за собственное здоровье в контексте готовности будущего специалиста к личному здоровьесбережению. Определена сущность ответственности студентов за собственное здоровье, ее структура, содержание и формы проявления.uk_UA
dc.description.abstractThe work raises the actual issue of students’ responsibility for personal health in the context of the future specialist’s readiness to save health. The essence of responsibility of students for personal health, its structure, content and forms of manifestation is defined.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університет. 2017uk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка. Психологія;Випуск 1 (10)-
dc.subjectвідповідальність за власне здоров’яuk_UA
dc.subjectготовність студентів до особистого здоров’язбереженняuk_UA
dc.subjectответственность за собственное здоровьеuk_UA
dc.subjectготовность студентов к здоровьесбережению.uk_UA
dc.subjectresponsibility for personal healthuk_UA
dc.subjectstudents’ readiness for health maintenanceuk_UA
dc.titleВідповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.uk_UA
dc.title.alternativeОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ДОМИНАНТНЫЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВuk_UA
dc.title.alternativeRESPONSIBILITY FOR PERSONAL HEALTH AS A DOMINANT ASPECT OF THE HEALTH MAINTENANCE OF STUDENTSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc796.011.1–057.87(045)-
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відповідальність за власне здоровя....pdf501.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.