Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30691
Title: Вплив позитивної мотивації до навчання, як механізму професійної підготовки будущих фахівців.
Other Titles: ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ, КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
INFLUENCE OF POSITIVE MOTIVATION TO EDUCATING, AS A MECHANISM OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS
Authors: Гейченко, Світлана Петрівна
Свірська, Тамара Федорівна
Скидан, Інна Володимирівна
Keywords: мотивація
фізичне виховання
студенти
умови
заняття.
мотивация
физическое воспитание
студенты
условия
занятия.
motivation
physical education
students
provided employment.
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет. 2017
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2017. – Вип. 1(10). – С. 36-41.
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія;Випуск 1 (10)
Abstract: У даній статті розглянуті педагогічні умови забезпечення успішного оволодіння знаннями і формування умінь. Доведено, що інтерес до занять фізичним вихованням як навчальними, так і позанавчальними формами занять можна підвищити, якщо в якості засобів використовувати ті види рухової активності, які користуються більшою популярністю у даного контингенту студентів.
В данной статье рассмотрены педагогические условия обеспечения успешного овладения знаниями и формирования умений. Доказано, что интерес к занятиям физическим воспитанием как учебными, так и внеучебной формами занятий можно повысить, если в качестве средств использовать те виды двигательной активности, которые пользуются большей популярностью у данного контингента студентов.
This article discusses pedagogical conditions ensuring the successful mastery of knowledge and skills formation. Proved that the interest in physical education as an academic and extracurricular forms of employment can be increased, if the means to use those kinds of physical activity, which are more popular with this group of students.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30691
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив позитивної мотивації.....pdf561.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.