Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30630
Title: ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ТА ЇХ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Other Titles: Determination of legal facts and their essential characteristics.
Authors: Шапенко, Людмила Олександрівна
Костяна, Ірина Юріївна
Keywords: Юридичний факт,
правова дійсність,
соціальна дійсність,
правові норми,
правовідносини.
Issue Date: 2017
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2017. – № 2(43). – С. 65-70.
Abstract: Авторами статті на основі вивчення соціального механізму походження фактичних обставин, що знайшли своє закріплення в юридичній площині, з’ясовано природу зв’язку юридичних фактів та правових наслідків для суб’єктів права. В результаті аналізу змісту досліджуваного явища виокремлено соціальну, матеріальну та юридичну складові, що дозволяє більш повно охарактеризувати роль юридичних фактів в процесі правового регулювання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30630
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Npnau_2017_2_12.pdf412.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.