Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30289
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія та культура України"
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна
Сенчило, Надія Олексіївна
Issue Date: 2017
Abstract: Дана навчальна дисципліна “Історія та культура України” становить собою сукупність основ наук про сучасне і минуле українського народу, його ментальність, психологію, географію, культурно-історичні, творчі традиції, звичаї та обряди, ремесла і промисли. Вивчення цієї дисципліни сприяє формуванню у майбутніх фахівців цілісного розуміння національної істрії та культури як соціально-історичного явища, виробляє навички у студентів системного бачення закономірностей та особливостей її розвитку у контексті загальносвітових цивілізаційних процесів. У дисципліні сконцентровано знання про українську культуру як універсальну форму буття, самовираження, творчості народу, як сфери матеріальної, духовної, ціннісної, комунікативної організації суспільства, що визначає норми поведінки, мислення, почуття людини, різних верств населення і нації в цілому. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів дослідження української культури в її історичних модифікаціях, жанрово-стильових варіантах та у взаємозв’язку з культурами інших народів; виховання освіченого фахівця-інтелектуала, що долає технократизм і однобічність сприйняття перебігу культурно-історичного процесу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - формування системних знань про українську культуру як самобутнє й унікальне соціально-історичного явище в ґенезі світового співтовариства; - дослідження основних тенденцій, закономірностей й особливостей розвитку національної культури; - розкриття своєрідності знакової системи української культури; - з’ясування специфіки ментального та художньо-естетичного мислення українців; - визначення найприкметніших рис культурного світу України; - опанування основними культурологічними поняттями та категоріями; - вироблення у студентів навичок самостійного мислення та вміння давати власну, обґрунтовану оцінку культурним явищам.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30289
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_НП ІКУ.docНавчальна програма (денна форма навчання) 2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2_РНП ІКУ..docРобоча навчальна програма (денна форма навчання) 1.87 MBMicrosoft WordView/Open
03_ІКУ_РНП_З.docРНП (З)2.45 MBMicrosoft WordView/Open
05._ІКУ_КТП.docxКалендарно-тематичний план 150.76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
6_ІКУ_КЛ_01.docКонспект лекцій171.5 kBMicrosoft WordView/Open
10,11 _ МР.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу, Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять861.88 kBAdobe PDFView/Open
12_ІКУ_ІЗДН_Т.docТести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі49.5 kBMicrosoft WordView/Open
12_ІКУ_Т.docТести з дисципліни (с)54 kBMicrosoft WordView/Open
13_ІКУ_МКР_1.docМодульні контрольні роботи463 kBMicrosoft WordView/Open
16_ІКУ_ЕБ.docЗатверджені екзаменаційні білети34 kBMicrosoft WordView/Open
ІКУ_перелік питань до екз 2016.docПерелік питань до екзамену52 kBMicrosoft WordView/Open
15_ККР_ІКУ.docПакет комплексної контрольної роботи2.16 MBMicrosoft WordView/Open
Зміст НМК.docЗміст НМК50 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.