Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29835
Title: Основи економічної теорії: Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Authors: Біленко, Тетяна Іванівна
Сніжко, Андрій Ерленович
Бойко, Світлана Дмитрівна
Жаворонков, Володимир Олександрович
Засанський, Володимир Вячеславович
Клименко, Вікторія Вікторівна
Бабич, Роман Борисович
Дияк, Юлія Ігорівна
Гримайло, Віктор Михайлович
Keywords: основи економічної теорії
Issue Date: 26-Aug-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вміщує тематичний план та навчальну програму дисципліни «Основи економічних теорій», методичні вказівки з виконання контрольних робіт, зміст та структуру варіантів завдань на контрольну роботу, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний комплекс рекомендований для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, що вивчають «Основи економічної теорії»
Description: ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Вступ до економічної теорії. Тема 2. Економічні цілі та проблеми суспільства. Економічні відносини власності. Тема 3. Економічні блага, їх корисність. Теорія споживчої поведінки. Тема 4. Товарне виробництво. Тема 5. Теорія грошей. Тема 6. Ринок як економічна форма організації суспільного господарства. Тема 7. Теорія попиту і пропозиції. Тема 8. Підприємництво і підприємство. Тема 9. Витрати виробництва та прибуток. Тема 10. Ціна і ціноутворення у ринковій економіці. Тема 11. Національна економіка. Макроекоеономічні показники. Тема 12. Економічні цикли і кризи. Тема 13. Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття. Тема 14. Загальноекономічна рівновага: базисна модель економічного розвитку. Тема 15. Фінансово кредитна система. Тема 16. Доходи у суспільстві. Тема 17. Суть і основні риси світового господарства.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29835
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_ОЕТ_МР_КРз.pdfОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу (для всіх напрямів207.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.