Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29740
Title: Мовна комунікація як складова фахової діяльності
Authors: Андріяшик, Оксана Романівна
Keywords: мовна компетенція, фахова діяльность, інтерактивні методи, кейс-метод, мовна комунікація
Issue Date: 20-Apr-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Нині поняття «комунікація» набуває дедалі ширшого застосування, є предметом дослідження найновіших фахових розробок. Загалом комунікація розглядається як одна з фундаментальних категорій сучасного життя і мислення. У сув’язі з проблемами комунікації у різноманітних дисциплінах (як-от менеджмент, документознавство, юриспруденція, соціолінгвістика) розглядають такі поняття як «комунікативні стратегії», «комунікативна особистість», «комунікативний акт», «комунікативні наміри» тощо. Концептуальні підходи до визначення теорії комунікації не суперечать одна одній, а, навпаки, взаємодоповнюються. Таким чином теорія комунікації загалом передбачає комплекс дисциплін, що пов’язують її предмет із механізмами і закономірностями інформаційного обміну. Мовна комунікація є одним із центральних понять у процесі фахової діяльності, «умовою існування групи як цілісної системи».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29740
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗИ.docx„Основна стаття“ 20.68 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools