Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29385
Title: Концепція побудови сертифікаційної моделі якості програмних систем
Other Titles: The concept of building certification model the quality of software systems
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Харченко, Олександр Григорович
Keywords: сертифікація, створення концепції, програмні системи
Issue Date: 22-Jan-2006
Publisher: Проблемы программирования. –2006. –№2-3. – С. 275–281.
Citation: При сертифікації програмних систем (ПС) необхідно оцінити ступінь досягнення відповідності характеристик розробленої системи вимогам до неї. Першим етапом робіт по сертифікації ПС є формулювання вимог у деякій стандартній, придатній для всіх сторін формі, якою може бути модель якості, що побудована у відповідності до стандарту. Другим етапом робіт є проведення випробувань ПС для оцінки того факту, наскільки його характеристики задовольняють висунутим вимогам. Особливо важливо, що при сертифікації ПС необхідно проводити комплексну оцінку якості по широкому спектру властивостей, а це можливо лише з використанням повної моделі, побудованої на основі множини уніфікованих характеристик із застосуванням обґрунтованого вибору метрик та мір. Відомі ж методи орієнтовані на оцінювання окремих характеристик якості і використовують різну аксіоматику при відображенні вимог на множину показників [1-5]. В них, також, не обґрунтовується вибір метрик та мір [2]. Тому напряму використати отримані результати при побудові комплексної сертифікаційної моделі якості ПС неможливо. Дійсна робота присвячена розробці концепції побудови сертифікаційної моделі ПС, яка спирається на єдину аксіоматику при відображенні вимог. Модель використовує рекомендації стандарту з якості ISO/IEC 9126 при уніфікації вимог і виборі метрик та мір.
Abstract: У статті розглянуті питання створення концепції побудови сертифікаційної моделі якості програмних систем, для яких сертифікація відповідності є обов'язковою. Розроблені методи формалізації вимог до ПС та побудови моделі якості. Створення цих методів дає можливість підвищити ефективність випробувань, що зменшує трудомісткість сертифікації та збільшує достовірність її результатів. In the article the questions of creation of concept of construction of the certified model of quality of program systems, for which a certification of correspondence is a mandatory procedure, are considered. Methods of formalization of requirements and construction of the model of quality are developed. Creation of these methods allow to increase efficiency of tests, that reduces labour input of certification and raises reliability of her results.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29385
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ПП_2.docКонцепція побудови сертифікаційної моделі якості програмних систем238 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.