Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29384
Title: Проблеми оцінювання якості критичних програмних систем при їх сертифікації
Other Titles: The problem of evaluating the quality of critical software systems certification
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Харченко, Олександр Григорович
Keywords: якість, сертифікація, контроль,програмні системи
Issue Date: 11-Mar-2004
Publisher: Проблемы программирования. –2004. –№2-3. –С.198–207.
Citation: Одною з важливих та актуальних задач програмної інженерії є забезпечення необхідного рівня якості програмних систем (ПС). Вирішення цієї задачі є особливо важливим для критичних ПС, застосування яких пов'язане з безпекою життєдіяльності [17]. Тому, перед допуском критичних ПС до експлуатації, передбачена обов'язкова процедура їх сертифікації, що полягає в перевірці відповідності фактичних показників якості ПС їх нормативним значенням. Ця процедура проводиться незалежною організацією при участі замовника і розробника, а результати її проведення являються підставою до видачі сертифікату відповідним державним органом [1]. Сертифікат якості гарантує заявлений рівень якості ПС і робить її конкурентноздатною на ринку. Однак, при проведенні сертифікаційних випробувань виникає ряд проблем, котрі роблять їх занадто трудомісткими і вартістними. Це врешті-решт призводить до того, що сертифікація або взагалі не проводиться, або проводиться не в повному обсязі та без належного обгрунтування отриманих результатів. Таке положення викликано тим, що в даний час відсутні науково обгрунтовані методики розв'язування всього комплексу задач, пов'язаних з сертифікацією ПС. Наукові дослідження з якості ПС в основному присвячені питанням побудови систем забезпечення якості при проектуванні та розробці ПС. Прямо застосовувати отримані методи при сертифікації ПС не можна, тому що тут переслідуються різні цілі. Ці методи в основному призначені для вибору найкращих проектних рішень, стилей програмування, та для пошуку дефектів в ПС [11], а при сертифікації необхідно оцінювати досягнутий рівень якості. Дана стаття присвячена узагальненню результатів досліджень, виконаних авторами раніше, та викладенню деяких нових результатів вирішення проблем, які виникають при сертифікації одного класу критичних ПС – програмного забезпечення автоматизованих систем контролю (ПЗ АСК). Наслідки низької якості даних систем можуть бути досить серйозні і не раз призводили до аварій і катастроф (наприклад, аварії під час виконання польотів повітряних суден, аварії під час запуску космічних кораблів, аварії на АЕС, тощо).
Abstract: В статті розглянуті питання побудови процедури сертифікації ПЗ автоматизованих систем контролю, як одного з класів критичних програмних систем, для яких сертифікація відповідності є обов'язковою. Розроблені методи формалізації процедури формування критеріїв якості та побудована узагальнена модель якості ПЗ. Створення таких методів і засобів дає можливість підвищити ефективність і якість випробувань, а тому зменшує трудомісткість цієї операції та збільшує достовірність результатів сертифікації відповідності. In the article the problems of construction of a procedure of certification of a software of automated monitoring systems are considered, as one from classes of the critical program systems, for which the certification of the correspondence is a mandatory procedure. The methods of formalization of a procedure of shaping of criterions of quality are developed and the generalized model of quality of a software is constructed. The creation of such methods and means enables to increase efficiency and quality of tests, that is why reduces labour input of this operation and increases reliability of outcomes of certification of the correspondence.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29384
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ПП_1.docПроблеми оцінювання якості критичних програмних систем при їх сертифікації302 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.