Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29228
Title: Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках (Дисертація)
Authors: Тащенко, Анна Юріївна
Keywords: культурні коди, соціальна ідентифікація, повсякденні практики, схеми інтерпретації, домінуючі цінності, поколінський аналіз
Issue Date: 2016
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract: У дисертації здійснена розбудова концептуальної схеми соціальної ідентифікації індивідуальних та колективних акторів у повсякденних практиках на основі культурних кодів. Ця схема є системою взаємопов’язаних понять, що відображають основні ступені солідарності з соціальною спільністю та основні види знакових і символічних елементів культури, що контролюють і впорядковують повсякденні практики. Розрізнено солідарність, засновану на спільності долі, на спільності цілей і на спільності переживань, в той час серед культурних кодів виокремлено нормативно-оціночні, ціннісно-смислові та інструментально-практичні. За умов аналізу національної чи етнічної культури культурні коди можна вважати явищем, аналогічним центральній зоні культури та ядру культури, однак обмежуватися вивченням виключно національних або етнічних культурних кодів немає підстав, як і немає підстав ігнорувати культурні коди у периферії культури. За результатами авторського опитування в межах розвідкового дослідження запропонована емпірична типологія соціальних суб’єктів згідно з інтуїтивно-етичним ставленням до носіїв різних домінуючих цінностей та обсягами притаманних їм різних капіталів. Також розкрито характер суб’єктивної соціальної ідентифікації на прикладі презентації культурних кодів, притаманних повсякденним практикам представників різних поколінь.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29228
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д26.001.30_Tashchenko Anna_Kulturni kody_Dysertaciya.pdfДисертація20 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools