Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29219
Title: Англійські та американські фразеологічні одиниці в оригіналі та перекладі (на прикладі англомовних художніх текстів)
Authors: Глушаниця, Наталія Вікторівна
Keywords: лексичні фразеологізми, предикативні фразеологізми, компаративні фразеологізми, способи перекладу, перекладознавство, сталі мовні вислови, етноспецифічність, прислів’я, ідіоми.
Issue Date: 2016
Publisher: Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. - К. : Університет "Україна", 2016. - Вип. 34. - 267 с.
Abstract: У статті здійснено лінгвістичний аналіз груп фразеологічних одиниць та їх внутрішньої форми. Описано способи перекладу англійських та американських фразеологічних одиниць: передача одного фразеологізму іншим сталим мовним висловом, переклад фразеологічним аналогом, переклад калькою, описовий переклад та контекстуальні зміни при перекладі. Виокремлено найефективніші способи відтворення стійких сполук слів. Описано екстралінгвістичні та етнолінгвістичні фактори, що обумовлюють національний характер фразеологічних одиниць. Здійснено аналіз особливостей їх перекладу. Виявлено труднощі, що виникають у процесі здійснення перекладу англійських та американських сталих мовних висловів. Узагальнено проблеми відтворювання фразеологізмів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29219
ISSN: 2413-3094
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
glushanytsia_stattia.docx42.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.