Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27721
Title: Формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки
Authors: Циганій, Світлана Олексіївна
Keywords: фахова підготовка юристів
Issue Date: 19-May-2017
Abstract: Досліджено стан розробленості проблеми підготовки юристів у вітчизняній та зарубіжній теорії вищої освіти, що дозволило підтвердити доцільність обґрунтування концептуальних засад формування культури професійно-правового спілкування, запропонувати визначення ключового поняття дослідження – «професійно-правове спілкування». Обґрунтовано необхідність використання комунікативного, особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та аксіологічного підходів до процесу формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки. Теоретично обґрунтовано й практично апробовано модель формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки з урахуванням сучасних потреб суспільства. Удосконалено зміст підготовки майбутніх юристів за рахунок підсилення його комунікативної складової; методичне забезпечення формування культури професійно-правового спілкування майбутніх юристів у процесі оволодіння фахом (використано ефективні для її формування форми організації навчання; застосовано репродуктивні, інтерактивні та спеціальні комунікативні методи навчання; традиційні й інноваційні засоби, що вмотивовують студентів до формування культури професійно-правового спілкування) з урахуванням особливостей змісту фахової підготовки студентів і вимог Концепції юридичної освіти. У дослідженні застосовані елементи змішаного навчання. Подальшого розвитку набули основні положення щодо змісту та методичного забезпечення процесу формування культури професійно-правового спілкування майбутніх юристів у процесі фахової підготовки; щодо використання змішаного навчання (blended learning) у сфері професійної освіти.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27721
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Циганий.pdf943.73 kBAdobe PDFView/Open
диссертація Циганій С. О..pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.