Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27206
Title: Метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю за визначеними критеріями
Other Titles: Метод нечеткой классификации сведений, составляющих государственную тайну по определенным критериям
Method of fuzzy classification information constituting a state secret according to specific criteria
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Keywords: державна таємниця, складна орієнтована інформаційна мережа, метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю
государственная тайна, сложная ориентирована информационная сеть, метод нечеткой классификации сведений, составляющих государственную тайну
state secret, complex information network oriented method of fuzzy classification information constituting state secrets
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Дрейс Ю. О. Метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю за визначеними критеріями / Ю. О. Дрейс // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 774 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 10–16. – Бібліографія: 7 назв.
Abstract: Запропоновано метод нечіткої класифікації відомостей, що становлять державну таємницю за визначеними критеріями на основі теорії нечітких множин та складної орієнтованої інформаційної мережі “Звіт відомостей, що становлять державну таємни- цю” при проведенні експертизи матеріальних носіїв інформації на наявність таких відомостей
Предложен метод нечеткой классификации сведений, составляющих государственную тайну по определенным критериям на основе теории нечетких множеств и сложной ориентированной информационной сети "Отчет сведений, составляющих государственную тайну» при проведении экспертизы материальных носителей информации на наличие таких сведений
The paper proposes a method for fuzzy classification of information constituting state secrets according to the established criteria based on the theory of fuzzy sets and complex oriented information network Consolidated National Security Information while examining material media for the presence of such information
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27206
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД НЕЧІТКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ.pdfОсновна стаття396.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.