Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25986
Title: Інвестування відтворення інтелектуального капіталу підприємств
Other Titles: Инвестирование воспроизведения интеллектуального капитала предприятий
Investing reproduction of intellectual capital enterprises
Authors: Косарєв, Олександр Йосипович
Косарев, Александр Иосифович
Kosarev, O.J.
Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Merzhnynska, A.M.
Keywords: економіка знань, інформаційне суспільство, людський капітал, інновації, інтелектуальний капітал.
экономика знаний, информационное общество, человеческий капитал, инновации, интеллектуальный капитал
knowledge economy, information society, human capital, innovation, intellectual capital.
Issue Date: Feb-2007
Publisher: Видавництво НАУ, М. Київ, Україна
Citation: Косарєв О.Й., Мержвинська А.М. Інвестування відтворення інтелектуального капіталу підприємств / Косарєв О.Й., Мержвинська А.М.// Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: – К.: НАУ, 2007. – Вип. 13. – С. 123-132.
Abstract: На базі комплексного аналізу тенденцій розвитку світового співтовариства, становлення нової економіки, заснованої на знаннях, розглядаються проблеми інвестування відтворення інтелектуального капіталу підприємств різних країн, у тому числі й України.
На базе комплексного анализа тенденций развития мирового сообщества, становление новой экономики, основанной на знаниях, рассматриваются проблемы инвестирования воспроизводства интеллектуального капитала предприятий разных стран, в том числе и Украины
Based on a comprehensive analysis of trends of the international community, the establishment of a new economy based on knowledge, the problems Investment reproduction of intellectual capital enterprises in various countries, including Ukraine
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25986
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інвестування відтворення інтелектуального капіталу підприємств.pdfОсновна стаття1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.