Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25984
Title: Інформаційні системи і технології обліку: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Other Titles: Информационные системы и технологии учета: Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины
Authors: Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Keywords: інформаційні системи, інформаційні технології, обчислювальна техніка, бухгалтерська інформація, автоматизовані інформаційні системи, інформаційні системи бухгалтерського обліку.
информационные системы, информационные технологии, вычислительная техника, бухгалтерская информация, автоматизированные информационные системы, информационные системы бухгалтерского учета.
Issue Date: Apr-2005
Publisher: Видавництво НАУ, м. Київ, Україна
Citation: Інформаційні системи і технології обліку: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни / Уклад. А.М. Мержвинська – К.: НАУ, 2005. – 40с.
Abstract: Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Інформаційні системи і технології обліку”. Містять рекомендації до вивчення дисципліни за розділами курсу, список літератури, питання для самоперевірки і завдання для контрольної роботи. Призначені для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит».
Методические указания составлены в соответствии с программой курса "Информационные системы и технологии учета". Содержат рекомендации к изучению дисциплины по разделам курса, список литературы, вопросы для самопроверки и задачи для контрольной работы. Предназначены для студентов Института заочного и дистанционного обучения специальности 8.050106 «Учет и аудит».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25984
ISSN: УО52.9 (4Укр) 20р
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод вказ Інформаційні системи і технології обліку для 8.050106 ІЗДН.pdfТекст методичних вказівок 552.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.