Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25982
Title: Інформаційні системи на транспорті: Методичні вказівки для студентів заочного факультету спеціальності 7.100403
Other Titles: Информационные системы на транспорте: Методические указания для студентов заочного факультета специальности 7.100403
Authors: Косарєв, Олександр Йосипович
Косарев, Александр Иосифович
Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Keywords: інформаційні системи, інформаційні технології, обчислювальна техніка, автоматизовані інформаційні системи, системи керування базами даних, інформаційні системи аеропорту
информационные системы, информационные технологии, вычислительная техника, автоматизированные информационные системы, системы управления базами данных, информационные системы аэропорта
Issue Date: Feb-2000
Publisher: Видавництво КМУЦА, м. Київ, Україна
Citation: Інформаційні системи на транспорті: Методичні вказівки для студентів заочного факультету спеціальності 7.100403 / Уклад. О.Й. Косарєв, А.М. Мержвинська – К.: КМУЦА, 2000. –28с.
Abstract: Методичні вказівки складені відповідно програмі курсу “Інформаційні системи на транспорті”. Містять рекомендації по вивченню дисципліни по розділам курсу, список літератури, питання для самоперевірки і завдання для домашньої роботи. Призначені для студентів заочного факультету спеціальності 7.100403 «Органі-зація перевезень і керування на транспорті».
Методические указания составлены в соответствии программе курса "Информационные системы на транспорте". Содержат рекомендации по изучению дисциплины по разделам курса, список литературы, вопросы для самопроверки и задачи для домашней работы. Предназначены для студентов заочного факультета специальности 7.100403 «органи-зации перевозок и управление на транспорте».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25982
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформаційні системи на транспорті. Метод вказівки для студ заочн факульт 7.100403.pdfТекст методичних вказівок 371.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.