Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25979
Title: Інформаційні системи на транспорті: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.100403
Other Titles: Информационные системы на транспорте: Методические указания для студентов специальности 7.100403
Authors: Косарєв, Олександр Йосипович
Косарев, Александр Иосифович
Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Keywords: інформаційні системи, інформаційні технології, обчислювальна техніка, автоматизовані інформаційні системи, системи керування базами даних, інформаційні системи аеропорту.
информационные системы, информационные технологии, вычислительная техника, автоматизированные информационные системы, системы управления базами данных, информационные системы аэропорта
Issue Date: Jan-2000
Publisher: Видавництво КМУЦА, м. Київ, Україна
Citation: Інформаційні системи на транспорті: Методичні вказівки / Уклад. О.Й. Косарєв, А.М. Мержвинська – К.: КМУЦА, 2000. –44с.
Abstract: Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Інформаційні системи на транспорті”. Містять рекомендації по ви-вченню дисципліни по розділах курсу, спи-сок літератури, питання для самоперевірки і завдання для домашньої роботи. Призначені для студентів факультету економіки та управління спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і керуван-ня на транспорті».
Методические указания составлены в соответствии с программой курса "Информационные системы на транспорте". Содержат рекомендации по вы- учению дисциплины по разделам курса, спи-сок литературы, вопросы для самопроверки и задачи для домашней работы. Предназначены для студентов факультета экономики и управления специальности 7.100403 «Организация перевозок и контроля силовых ния на транспорте».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25979
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформаційні системи на транспорті. Методичні вказівки для студ спец 7.100403.pdfТекст методичних вказівок 539.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.