Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25975
Title: Інформаційні системи на транспорті: Конспект лекцій
Other Titles: Информационные системы на транспорте: Конспект лекций
Authors: Косарєв, Олександр Йосипович
Косарев, Александр Иосифович
Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Keywords: інформаційні системи, інформаційні технології, обчислювальна техніка, автоматизовані інформаційні системи, системи керування базами даних, інформаційні системи аеропорту.
информационные системы, информационные технологии, вычислительная техника, автоматизированные информационные системы, системы управления базами данных, информационные системы аэропорта
Issue Date: Jan-2001
Publisher: Видавництво НАУ, м. Київ, Україна
Citation: Косарєв О.Й., Мержвинська А.М. Інформаційні системи на транспорті: Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2001. –112с.
Abstract: Конспект лекцій з курсу “Інформаційні системи на транспорті” складено на основі навчального плану з спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на транспорті”. Розглянуто роль інформаційних систем в організації оперативного керування. Викладено основні поняття, складові елементи і принципи побудови інформаційних систем. Описані основні види інформаційних систем: управлінські, бухгалтерські, експертні, матеріально-технічного забезпечення. Розглянуто автоматизовану систему продажу квитків і бронювання місць. Призначений для студентів факультету економіки та управління спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і керування на транспорті».
Конспект лекций по курсу "Информационные системы на транспорте" составлен на основе учебного плана по специальности 7.100403 "Организация перевозка-бань и управление на транспорте". Рассмотрены роль информационных систем в организации оперативного управления. Изложены основные понятия, составляющие элементы и принципы построения информационных систем. Описаны основные виды информационных систем: управленческие, бухгалтерские, экспертные, материально-технического обеспечения. Рассмотрены автоматизированную систему продажи билетов и брониования мест. Предназначен для студентов факультета эконо-мики и управления специальности 7.100403 «Организации перевозок и управление на транспорте».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25975
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформаційні системи на транспорті Конспект лекцій.pdfТекст конспекту лекцій 1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.