Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25949
Title: Страхування. Методичні вказівки для студентів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Інституту заочного та дистанційного навчання
Other Titles: Страхование. Методические указания для студентов направления 0501 «Экономика и предпринимательство» Института заочного и дистанционного обучения
Authors: Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Keywords: страхування, збитки, відшкодування збитків, страхові ризики, страхова компанія, особисте страхування, майнове страхування, страхування відповідальності, страхова сума, страховий тариф.
страхование, убытки, возмещение убытков, страховые риски, страховая компания, личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности, страховая сумма, страховой тариф
Issue Date: Feb-2007
Publisher: ЗАТ «Слов’янський дім», м. Київ, Україна
Citation: Страхування: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентів / Уклад. А.М. Мержвинська – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 38с.
Abstract: Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Страхування”. Містять рекомендації до самостійного вивчення дисципліни за розділами курсу, список літератури, теми рефератів і доповідей, питання для самоперевірки, завдання для самостійного розгляду. Призначені для студентів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Інституту заочного та дистанційного навчання.
Методические указания составлены в соответствии с программой курса "Страхование". Содержат рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины по разделам курса, список литературы, темы рефератов и докладов, вопросы для самопроверки, задания для самостоятельного рассмотрения. Предназначены для студентов направления 0501 «Экономика и предпринимательство» Института заочного и дистанционного обучения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25949
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страхування. Методичні вказівки для студентів ІЗДН.pdfТекст методичних вказівок 4.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.