Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25778
Title: Моделі та метод автоматизованого управління інформаційними процесами мотивації фахівців
Authors: Козьяков, Сергій Вікторович
Keywords: інформаційні процеси
управління мотивацією
обробка даних
інформаційна технологія
прийняття рішень
багатокритеріальна оцінка вмотивованості
Issue Date: 26-Mar-2017
Publisher: НАУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної задачі – розширенню функціональності інтегрованих автоматизованих систем управління персоналом шляхом розробки технології управління мотивацією фахівців підприємств. Встановлено і формалізовано інформаційні взаємозв’язки, видів діяльності, потреб фахівців з видами їх мотивації, та проведено функціональне моделювання процесу визначення комплексу показників мотивації. Розроблено процедуру ранжування мотиваторів діяльності на основі рангів потреб фахівців та метод багатокритеріального вибору комплексу мотивації фахівців на промисловому підприємстві. Розроблено алгоритм оцінки вмотивованості праці фахівців промислового підприємства, проведена експериментальна перевірка та апробація розробленої підсистеми в умовах діючих промислових підприємств. Розроблено інформаційну технологію, яка дозволяє реалізувати послідовність дій, при виконанні якої користувач отримує необхідну інформацію для вибору того або іншого комплексу мотиваторів з погляду прогнозу рівня задоволення потреб фахівців шляхом застосування набору мотиваторів з певними рівнями їх фінансування. Створено відповідне алгоритмічне, інформаційне, програмне та методичне забезпечення підсистеми оцінки і управління мотивацією фахівців на підприємстві.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25778
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри засобів захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_koziakov.pdfавтореферат1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.