Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25082
Title: Экспертная система выбора рациональных проектных решений.
Authors: Барабаш, Мария Сергеевна
Issue Date: 2003
Publisher: К.: «Техника»
Description: Висвітлюються актуальні проблеми містобудівельного розвитку, реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства. Наводяться результати першого досвіду санації водоводу Харківської системи водопостачання. Розглядаються сучасні методи очистки природних та стічних вод, її інтенсифікація, причини підтоплення ґрунтовими водами міст України, можливі шляхи вирішення цієї проблеми, питання поліпшення тепло – та енергопостачання міста, експлуатації та розвитку міського електричного транспорту, освітлення, протипожежного захисту. Збірник розрахований на наукових працівників і спеціалістів житлово - комунального господарства, містобудування та архітектури, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста. Освещают актуальные проблемы градостроительного развития, реконструкции и ремонта зданий и сооружений городского хозяйства. Приводятся результаты первого опыта санации водоводу Харьковской системы водоснабжения. Рассматриваются современные методы очистки естественных и стоковых вод, ее интенсификация, причины подтопления грунтовыми водами городов Украины, возможные пути решения этой проблемы, вопроса улучшения, тепло – и энергоснабжение города, эксплуатации и развития городского электрического транспорта, освещения, противопожарной защиты. Сборник рассчитан на научных работников и специалистов жилищный - коммунального хозяйства, градостроения и архитектуры, аспирантов, студентов, а также всех, кто интересуется вопросами развития современного города.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25082
Appears in Collections:Наукові статті кафедри комп'ютерних технологій будівництваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.