Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24868
Title: Англійська мова: практикум
Other Titles: Английский язык: практикум
Authors: Абисова, Марія Анатоліївна
Абісова, Мария Анатольевна
Панасенко, Людмила Олегівна
Панасенко, Людмила Олеговна
Keywords: Читання, тематична лексика, ідіоматичні вирази, словобудова, граматика, письмо.
Чтение, тематическая лексика, идиоматические выражения, грамматика, письмо.
Issue Date: 12-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Англійська мова: практикум [для слухачів Інституту доуні- верситетської підготовки] / уклад. : М. А. Абисова, Л. О. Панасенко. – К. : НАУ, 2016. – 100 с.
Abstract: У практикумі подані навчальні тестові завдання з англійської мови, які можуть бути використані для підготовки до проходження зовнішнього незалежного тестування та написання модульно-контрольних робіт з англійської мови для вступу на обрану спеціальність Національного авіаційного університету. Для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, усіх типів гімназій та ліцеїв, учителів, а також для всіх, хто самостійно вивчає англійську мову.
В практикуме представлены обучающие тестовые задания по английскому языку, которые могут быть использованы для подготовки к прохождению внешнего независимого тестирование и написание модульно-контрольных работ по английскому языку для поступления на выбранную специальность Национального авиационного университета. Для слушателей Института довузовской подготовки Национального авиационного университета, учащихся старших классов общеобразовательных школ всех типов гимназий и лицеев, учителей, а также для всех, кто самостоятельно изучает английский язык.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24868
ISBN: 978-966-598-493-1
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова практикум.pdfЗміст практикуму919.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.