Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24788
Title: О численно-аналитическом подходе и анализе динамической системы с дефектами симметрии
Other Titles: О чисельно-аналітичному підході та аналізу динамічної системи з дефектами симетрії
Authors: Хребет, Валерий Григорьевич
Хребет, Валерій Григорович
Левченко, Александр Юрьевич
Левченко, Олександр Юрійович
Keywords: Динамическая система, автомобіль, жесткостная неоднородность, бифуркационное множество.
Динамічна система, автомобиль, жорсткістна неоднорідність, біфуркаційна множина.
Issue Date: May-2000
Publisher: Видав-во НТТУ «КПІ», Київ, Україна
Citation: Хребет В. Г. О численно-аналитическом подходе и анализе динамической системы с дефектами симметрии / В. Г. Хребет, А. Ю. Левченко // VIII міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 11-14 травня, 2000 р., Київ : матеріали конф. – К. : НТУУ, 2000. – С. 210
Abstract: С помощью графо – аналитического метода значения бифуркационных параметров, построенного бифуркационного множества определены как точки касания «подвижной прямой», которая соответствует некоторой скорости, с «подвижной кривой», определяемой эмпирической функцией боковых углов увода. Проведен анализ полученного множества в зависимости от жесткостной неоднородности.
За допомогою графо – аналітичного метода значення біфуркаційних параметрів побудованої біфуркаційної множини визначено як точки дотику «рухомої прямої», що відповідає даній швидкості , з « нерухомою прямою», визначеною емпіричною функцією бокових кутів відведення. Проведено аналіз одержаної множини в залежності від жорсткісної неоднорідності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24788
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.