Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24769
Title: Методичні підходи до розвитку зв’язаного мовлення при підготовці слухачів до вступу у ВНЗ
Other Titles: Методические подходы к развитию связной речи при подготовке слушателей к поступлению в ВУЗ
Authors: Слухай, Вікторія Олексіївна
Слухай, Виктория Алексеевна
Keywords: Розвиток зв’язного мовлення, мовленнєва діяльність, словниковий склад української мови, словникова робота, лексика, принципи та об’єкти словникової роботи, форми лексичної роботи, лексичні вправи, лексично-орфографічні завдання, лексично-стилістичні вправи.
В статье актуально определяется специфика задач по развитию связной речи как самобытной формы реализации компетентностного подхода в лингводидактике, опреденены их разные виды и условия эффективного использования в учебном процессе.
Issue Date: 8-Oct-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Слухай В. О. Методичні підходи до розвитку зв’язаного мовлення при підготовці слухачів до вступу у ВНЗ / В. О. Слухай // Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : Матер.VII міжрегіонального семінару. – К. : НАУ, 2012. – С. 119–129.
Abstract: У статті актуально визначається специфіка завдань із розвитку зв’язного мовлення як самобутньої форми реалізації компетентнісного підходу в лінгводидактиці, з’ясовано їх різновиди та умови ефективного використання в навчальному процесі.
В статье актуально определяется специфика задач по развитию связной речи как самобытной формы реализации компетентностного подхода в лингводидактике, опреденены их разные виды и условия эффективного использования в учебном процессе.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24769
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.