Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24768
Title: Деякі аспекти викладання теми «Теорія ймовірностей»
Other Titles: Некоторые аспекты преподавания темы «Теория вероятности»
Authors: Логвин, Марина Миколаївна
Логвин, Марина Николаевна
Муранов, Андрій Сергійович
Муранов, Андрей Сергеевич
Keywords: Теорія ймовірностей, статистичні закономірності, поняття: «подія» (випадкова, рівноможлива, вірогідна, неможлива), «імовірність випадкової події», схема Бернулі.
Теория вероятностей, статистические закономерности, понятия «событие» (случайная, равновозможными, вероятная, невозможная), «вероятность случайного события», схема Бернулли.
Issue Date: 8-Sep-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Деякі аспекти викладання теми «Теорія ймовірностей» / М. М. Логвин, А. С. Муранов // Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : Матеріали VII Міжрегіонального семінару, 20 квіт. 2012 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2012. – С. 93–102.
Abstract: Окреслено значимість вивчення теми «Теорія ймовірностей». Розкрито її історичний аспект. Наведено теоретичний і практичний матеріал з розв’язками задач.
Определены значимость изучения темы «Теория вероятностей». Раскрыто ее исторический аспект. Приведен теоретический и практический материал с решенными задачами.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24768
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Деякі аспекти викладання теми «Теорія ймовірностей».pdfМатеріали семінару522.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.