Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24746
Title: ПОРТАТИВНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
Authors: Запорожець, Артур Олександрович
Бабак, Віталій Павлович
Issue Date: 10-Jan-2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. №112900, Україна, МПК G01W1/02. Портативна метеорологічна метеостанція / Бабак В.П., Запорожець А.О.; заявник та патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України; заявл. 22.07.2015; опубл. 10.01.2017. Бюл. №1.
Series/Report no.: UA;112900
Abstract: Портативна метеорологічна станція містить дисплей, сенсори температури, відносної вологості та атмосферного тиску. Додатково містить контролер, який безперервно розраховує величини парціальної густини кисню та об'ємної концентрації кисню в повітрі та блок індикації об'ємної концентрації кисню в повітрі, що складається з трьох послідовних концентраційних кіл світлодіодних некогерентних освітлювачів різного спектрального складу, вписаних один в одний, та розміщений у верхньому правому куті передньої сторони корпусу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24746
Appears in Collections:Патенти кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент №7.pdf347.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.