Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24738
Title: Композиція. Методичні рекомендації до оцінювання навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів
Other Titles: Композиция. Методические рекомендации к оценке учебных достижений слушателей подготовительных курсов
Authors: Калініченко, Олена Василівна
Калиниченко, Елена Васильевна
Issue Date: 17-Dec-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Калініченко О. В. / Композиція. Методичні рекомендації до оцінювання навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів // О. В. Калініченко, – К. : НАУ, 2012. – 40 с.
Abstract: Викладено основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок слухачів підготовчих курсів з навчальної дисципліни «Композиція» та встановлено порядок і критерії оцінювання результатів їх навчальних досягнень. Для викладачів і слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки НАУ, які навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» і «Дизайн», а також абітурієнтів вищих навчальних закладів, де композиція є одним із вступних випробувань, та всіх зацікавлених в оволодінні знаннями та уміннями з цієї дисципліни.
Изложены основные требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей подготовительных курсов по дисциплине «Композиция» и установлен порядок и критерии оценки результатов их учебных достижений. Для преподавателей и слушателей подготовительных курсов Института довузовской подготовки НАУ, обучающихся по направлению «Архитектура» и «Дизайн», а также абитуриентов высших учебных заведений, где композиция является одним из вступительных экзаменов, и всех заинтересованных в овладении знаниями и умениями по этой дисциплине.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24738
Appears in Collections:Навчальні видання БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.