Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24705
Title: Построение бифуркационного множества модели двухосного автомобиля
Other Titles: Побудова біфуркаційної множини моделі двохосьового автомобіля
Building the bifurcation set of a two-axes vehicle model
Authors: Хребет, Валерий Григорьевич
Хребет, Валерій Григорович
Khrebet, Valeriy
Вербицкий, Владимир Григорьевич
Вербицький, Володимир Григорович
Verbitskii, Volodymyr
Банников, Валерий Александрович
Банніков, Валерій Олександрович
Bannikov, Valeriy
Вельмагина, Наталия Александровна
Вельмагіна, Наталія Олександрівна
Velmagina, Nataliya
Keywords: автомобиль
автомобіль
сar
Issue Date: 21-May-2016
Publisher: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна.
Citation: Хребет В. Г. Построение бифуркационного множества модели двухосного автомобиля / В. Г. Хребет, В. Г Вербицкий, В. А. Банников, Н. А. Вельмагина // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016.– №2(6). – С. 160.
Abstract: Рассмотрен альтернативный подход определения условий безопасной потери устойчивости прямолинейного стационарного движения модели двухосного экипажа с избыточной поворачиваемостью в смысле Н.Н. Баутина на основе геометрической картины механизма дивергентной потери устойчивости. Силы увода как функции углов увода представлены з точностью до кубических Условия безопасной потери устойчивости зависят от соотношения между коэффициентами сопротивления уводу и коэффициентами сцепления в поперечном направлении осей.
Розглянуто альтернативний підхід до визначення умов безпечної втрати стійкості(в сенсі М.М. Баутіна) прямолінійного стаціонарного режиму руху моделі двохосного екіпажу з надлишковою повороткістю, що базується на геометричній картині механізму дивергентної втрати стійкості. Сили відведення як функції кутів відведення представлені з точністю до кубічних членів. Умови безпечної втрати стійкості залежать від співвідношення між коефіцієнтами опору відведення та коефіцієнтами зчеплення в поперечному напрямі на осях.
An alternative approach is considered to determination of the conditions of safe stability loss for rectilinear stationary motion of an oversteered (in the sense of M. Bautin) two-axes vehicle model. The approach is based on a geometrical representation of the divergent stability loss mechanism. The slipping forces as functions of slipping angles are presented with an accuracy to a cubic term. The safe stability loss conditions depend on the ratio between the slipping resistance coefficients and the clutch coefficients in the transverse direction of the axes.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24705
ISSN: 2313-5425
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.