Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24668
Title: Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи
Other Titles: Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы
Authors: Ломонос, Людмила Миколаївна
Ломонос, Людмила Николаевна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Гадалін, Сергій Іванович
Гадалин, Сергей Иванович
Issue Date: 19-May-2006
Publisher: Книжкове видавництво Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
Citation: Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи : [навч. посіб.] / Ломонос Л. М., Муранова Н. П., Гадалін С. І. – К. : Книжкове вид во НАУ, 2006. – 148 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто основні типи тригонометричних рівнянь, нерівностей, систем. Уміщено теоретичні відомості, приклади розв’язування задач і завдання для самостійної роботи. Призначений для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету. Може бути корисним у школах із поглибленим вивченням математики, ліцеях, гімназіях природничо-математичного профілю та для самостійної підготовки до вступних іспитів у вищі навчальні заклади України.
В учебном пособии рассмотрены основные типы тригонометрических уравнений, неравенств, систем. Помещены теоретические сведения, примеры решения задач и задачи для самостоятельной работы. Предназначен для слушателей Института довузовской подготовки Национального авиационного университета. Может быть полезным в школах с углубленным изучением математики, лицеях, гимназиях естественно-математического профиля и для самостоятельной подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения Украины.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24668
ISSN: 966-598-280-Х
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи.pdfНавчальний посібник5.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.