Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24545
Title: Математика. Елементи інтегрального числення
Other Titles: Математика. Элементы интегрального исчисления
Authors: Ломонос, Людмила Миколаївна
Ломонос, Людмила Николаевна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Пілявська, Тетяна Григорівна
Пилявская, Татьяна Григорьевна
Issue Date: 7-Jun-2007
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Математика. Елементи інтегрального числення : [навч. метод. посіб.] / Л. М. Ломонос, Т. Г. Пілявська, Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2007. – 52 с.
Abstract: У посібнику розглянуто первісні функцій, найпростіші правила знаходження первісних, визначений інтеграл і його застосування для обчислення площ плоских фігур. Розміщено теоретичні відомості, приклади розв’язування задач і завдання для самостійної роботи. Посібник призначений для слухачів Інституту довузівської підготовки. Може бути використаний у школах з поглибленим вивченням математики, ліцеях, гімназіях природничо-математичного профілю та для самостійної підготовки до вступних іспитів у вищі навчальні заклади.
В пособии рассмотрены первообразные функций, простые правила нахождения первообразных, определенный интеграл и его применение для вычисления площадей плоских фигур. Содержатся теоретические сведения, примеры решения задач и задачи для самостоятельной работы. Пособие предназначено для слушателей Института довузовской подготовки. Может быть использовано в школах с углубленным изучением математики, лицеях, гимназиях естественно-математического профиля и для самостоятельной подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24545
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Математика. Елементи інтегрального числення.pdfНавчально-методичний посібник 1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.