Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24542
Title: Вивчення жанру щоденників на заняттях з української літератури як виховання світоглядно-естетичних особливостей старшокласників
Other Titles: Изучение жанра дневников на занятиях по украинской литературе как воспитание мировоззренчески-эстетических особенностей старшеклассников
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Юр-Кирилюк, Раїса Петрівна
Юр-Кирилюк, Раиса Петровна
Keywords: Щоденники, внутрішній світ,авторська позиція, аналіз, тенденції, формування світосприйняття.
Дневники, внутренний мир, авторская позиция, анализ, тенденции, формирование мировосприятия.
Blogs, inner peace, original position, analysis, trends and outlook formation.
Issue Date: 28-May-2015
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Черіпко С. І. Вивчення жанру щоденників на заняттях з української літератури як виховання світоглядно-естетичних особливостей старшокласників / С. І. Черіпко, Р. П. Юр-Кирилюк // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: І Всеукраїнська науково-практична конференція, 28 травня 2015 р. : матеріали конференції. – К. : НАУ, 2015. – 256 с. – С. 218 – 223.
Abstract: У статті розглядаються особливості та типи жанру щоденників, а також вплив їх поетики та стилю на формування у старшокласників внутрішнього світу, що відзначається масштабністю світосприйняття, широтою і глибиною поглядів на життя та мистецтво.
В статье рассматриваются особенности и типы жанра дневников, а также влияние их поэтики и стиля на формирование у старшеклассников внутреннего мира, который отмечается масштабностью мировосприятия, широтой и глубиной взглядов на жизнь и искусство.
The article examines the characteristics and types of genre blogs and their influence on poetics and style of formation in high school inner world, celebrated worldview scale, breadth and depth views on life and art.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24542
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вивчення жанру щоденників на заняттях з української літератури.pdfМатеріали конференції2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.