Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24480
Title: Робота з матеріалом іншомовних періодичних видань на заняттях з іноземної мови
Other Titles: Работа с материалом иноязычных периодических изданий на занятиях по иностранному языку
Authors: Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Keywords: iншомовне періодичне видання
иноязычное периодическое издание
Issue Date: 16-Mar-2011
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Бугайов О. Є. Робота з матеріалом іншомовних періодичних видань на заняттях з іноземної мови / О. Є. Бугайов // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матер. наук. практ. конф., 24-25 бер. 2011 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінова. – К. : НАУ, 2011. – С. 18–19.
Abstract: В доповіді обговорюються питання опрацювання на заняттях з іноземної мови матеріалу суспільно-політичної тематики, взятого з оригінальних джерел. Зазначаються особливості роботи з матеріалами іншомовних періодичних видань у глобалізований час. Вказується на доцільність залучення на заняттях зі студентами матеріалу не лише суспільно-політичного, а й просвітницького, виховного змісту.
В докладе обсуждаются вопросы проработки на занятиях по иностранному языку материала общественно-политической тематики, взятой из оригинальных источников. Отмечаются особенности работы с материалами иноязычных периодических изданий в эпоху глобализации. Указывается на целесообразность привлечения на занятиях со студентами материала не только общественно-политического, а и просветительского, воспитательного содержания.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24480
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.