Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24335
Title: Англійська мова: методична розробка з граматики
Other Titles: Английский язык: методическая разработка по грамматике
Authors: Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Цимбалюк, Олена Миколаївна
Цимбалюк, Елена Николаевна
Буркова, Ірина Андріївна
Буркова, Ирина Андреевна
Купчик, Тетяна Сергіївна
Купчик, Татьяна Сергеевна
Пасічник, Юлія Анатоліївна
Пасичник, Юлия Анатольевна
Степанковська, Людмила Миколаївна
Степанковская, Людмила Николаевна
Keywords: Дієслово, видо-часові форми дієслова, пасивний стан дієслова, прикметник, прислівник, займенник, прийменник.
Глагол, видо-временные формы глагола, страдательный залог глагола, прилагательное, наречие, местоимение, предлог.
Issue Date: 12-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Англійська мова : методична розробка з граматики: практикум / уклад. : О. Є. Бугайов, О. М. Цимбалюк, І. А. Буркова та ін. – К. : НАУ, 2016. – 68 с.
Abstract: Розробка містить вправи з таких тем англійської граматики, як дієслово, пасивний стан дієслова, прислівник, займенник, прийменник. Призначена для слухачів Інституту університетської підготовки.
Разработка содержит упражнения по таким темам английской грамматики, как глагол, страдательный залог глагола, наречие, местоимение, предлог. Предназначена для слушателей Института доуниверситетской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24335
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова.pdfПрактикум783.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.