Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24307
Title: Паралельне перенесення та його застосування при розв’язуванні алгебраїчних та геометричних задач
Other Titles: Параллельный перенос и его применение при решении алгебраических и геометрических задач
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Тарасова, Людмила Зосимівна
Тарасова, Людмила Зосимовна
Keywords: Паралельне перенесення, перетворення, пряма, площина, вектор, тотожне перетворення, композиція двох перетворень, рух.
Параллельный перенос, преобразования, прямая, плоскость, вектор, тождественное преобразование, композиция двух преобразований, движение.
Issue Date: 22-Dec-2006
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Паралельне перенесення та його застосування при розв’язуванні алгебраїчних та геометричних задач / Н. П. Муранова, Тарасова Л. З. // Науково-методичні проблеми викладання базових дисциплін при підготовці до вступу у вищий технічний навчальний заклад : І Міжрегіонал. семінар, 15–16 груд. 2005 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2006. – С. 19–31.
Abstract: Представлено теоретичний і практичний матеріал з теми «Паралельне перенесення» дисципліни «Математика» для слухачів підготовчих курсів вищого навчального закладу. Розміщені розв’язки окремих задач та завдання для самостійної роботи слухачів.
Представлены теоретический и практический материал по теме «Параллельный перенос» дисциплины «Математика» для слушателей подготовительных курсов высшего учебного заведения. Размещены решения отдельных задач и задания для самостоятельной работы слушателей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24307
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Паралел. перенесення та його заст. при розв. алг. та геом. завдань.pdfМатеріали семінару1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.