Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24306
Title: Методи розв’язування систем раціональних рівнянь вищих степенів
Other Titles: Методы решения систем рациональных уравнений высших степеней
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Ломонос, Людмила Миколаївна
Ломонос, Людмила Николаевна
Keywords: Система рівнянь, раціональні рівняння, рівняння вищих степенів, алгебраїчні раціональні рівняння, лінійні рівняння, симетричні системи.
Система уравнений, рациональные уравнения, уравнения высших степеней, алгебраические рациональные уравнения, линейные уравнения, симметричные системы.
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П Методи розв’язування систем раціональних рівнянь вищих степенів / Н. П. Муранова, Л. М. Ломонос // Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2010. – С. 45–56.
Abstract: Представлено теоретичний і практичний матеріал з теми «Системи раціональних рівнянь вищих степенів» з дисципліни «Математика» для слухачів підготовчих курсів доуніверситетської підготовки. Систематизовані методи розв’язання систем алгебраїчних раціональних рівнянь вищих степенів (системи з одним лінійним рівнянням, системи двох рівнянь другого степеня, симетричні системи). Застосовано спеціальні прийоми розв’язання, які базуються на використанні особливостей алгебраїчних рівнянь, що складають дану систему.
Представлены теоретический и практический материал по теме «Системы рациональных уравнений высших степеней» по дисциплине «Математика» для слушателей подготовительных курсов довузовской подготовки. Систематизированы методы решения систем алгебраических рациональных уравнений высших степеней (системы с одним линейным уравнением, системы двух уравнений второй степени, симметричные системы). Применены специальные приемы решения, основанные на использовании особенностей алгебраических уравнений, составляющих данную систему.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24306
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методи розв. рівн. вищих степенів.pdfМатеріали семінару1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.