Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24255
Title: Елементи математики
Other Titles: Элементы математики
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Баришовець, Петро Павлович
Баришовец, Петр Павлович
Горюнов, Андрій Сергійович
Горюнов, Андрей Сергеевич
Issue Date: 14-Jun-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Елементи математики : навч. посібник / Н. П. Муранова, П. П. Баришовець, А. С. Горюнов. – К. : НАУ, 2016. – 68 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто розділи елементарної математики і початків аналізу: множини, принцип математичної індукції, комбінаторика, біном Ньютона, послідовності, прогресії. Кожний розділ містить теоретичні положення, що супроводжуються прикладами різного рівня складності. Для самостійної роботи запропоновано достатню кількість задач, а також питання для самоперевірки. Для слухачів підготовчих курсів, а також старшокласників, абітурієнтів, студентів І–ІІ курсів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів профільних фізико-математичних класів навчальних закладів освіти та викладачів вищої школи.
В учебном пособии рассмотрены разделы элементарной математики и начала анализа: множества, принцип математической индукции, комбинаторика, бином Ньютона, последовательности, прогрессии. Каждый раздел содержит теоретические положения, сопровождающиеся примерами разного уровня сложности. Для самостоятельной работы предлагается достаточное количество задач, а также вопросы для самопроверки. Для слушателей подготовительных курсов, а также старшеклассников, абитуриентов, студентов І–II курсов технических и экономических специальностей высших учебных заведений, учителей профильных физико-математических классов учебных заведений и преподавателей высшей школы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24255
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Елементи математики.pdfНавчальний посібник746.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.