Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24251
Title: Квадратні рівняння та нерівності з параметрами на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах
Other Titles: Квадратные уравнения и неравенства с параметрами на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Мазур, Костянтин Івановач
Мазур, Константин Ивановач
Мазур, Олег Костянтинович
Мазур, Олег Константинович
Сич, Олеся Костянтинівна
Сыч, Олеся Константиновна
Keywords: Параметр, квадратний тричлен, квадратне рівняння, дискримінант, корені рівняння, дійсні корені рівняння, відрізок, інтервал, розв’язування квадратних нерівностей з коефіцієнтами.
Параметр, квадратный трехчлен, квадратное уравнение, дискриминант, корни уравнения, действительные корни уравнения, отрезок, интервал, решение квадратных неравенств с коэффициентами.
Issue Date: 18-Feb-2009
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Квадратні рівняння та нерівності з параметрами на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах / Муранова Н. П., Мазур К. І., Мазур О. К., Сич О. К. // Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до вищого навчального закладу : ІІІ Міжрегіонал. семінар, 10–11 квіт. 2008 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : Вид во Нац. авіа. ун ту «НАУ друк», 2009. – С. 224–239.
Abstract: Представлено теоретичний та практичний матеріал з теми «Квадратні рівняння та нерівності з параметрами» дисципліни «Математика» для слухачів підготовчих курсів доуніверситетської підготовки і вступників до вищих навчальних закладів. Наведено приклади різних типів задач з параметрами (знаходження знаків дійсних коренів квадратного рівняння; взаємне розташування коренів двох квадратних тричленів; розміщення коренів квадратного рівняння відносно відрізку чи інтервалу; розв’язування квадратних нерівностей з коефіцієнтами, залежними від параметра) та раціональні їх розв’язки.
Представлены теоретический и практический материал по теме «Квадратные уравнения и неравенства с параметрами» дисциплины «Математика» для слушателей подготовительных курсов довузовской подготовки и поступающих в высшие учебные заведения. Приведены примеры различных типов задач с параметрами (нахождение знаков действительных корней квадратного уравнения; взаимное расположение корней двух квадратных трехчленов; размещение корней квадратного уравнения относительно отрезке или интервала; решение квадратных неравенств с коэффициентами, которые зависят от параметра) и рациональные их решения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24251
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Квадратні рівн. та нерів. з параметрами на вступ. випроб. у ВНЗ.pdfМатеріали семінару2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.